Begroting 2019 - 2022

2. Leefbaar Venlo

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 90.520

21,7 %

Baten

€ 56.643

13,6 %