Begroting 2019 - 2022

4. Welvarend Venlo

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.814

3,5 %

Baten

€ 9.508

2,3 %