Begroting 2019 - 2022

Algemene middelen

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 52.690

12,6 %

Baten

€ 276.407

66,2 %