Begroting 2019 - 2022

Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2017 tot en met 2021. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Bedragen x 1.000

Programma's

2018

2019

2020

2021

2022

Baten (excl. onttrekking aan reserves)

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

6.244

5.372

5.161

5.235

5.132

02 Openbare orde en Veiligheid

78

27

27

27

27

03 Participatie & werkgelegenheid

49.570

48.434

48.449

48.434

48.434

04 Zorg en Welzijn

8.109

5.354

5.351

5.303

5.295

05 Onderwijs en Jeugd

4.787

4.674

4.673

4.128

4.128

06 Economie en Toerisme

6.173

8.837

2.425

2.026

3.293

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.306

3.143

3.069

3.168

3.169

08 Ontwikkeling Centrumstad

11.049

9.961

8.443

10.401

20.370

09 Verkeer en Bereikbaarheid

37.261

4.059

4.269

4.269

4.092

10 Wonen en Leefomgeving

16.112

24.648

31.704

24.891

22.395

11 Beheer openbare ruimte

22.179

22.630

23.871

23.707

23.981

12 Algemene middelen

262.136

276.407

274.607

274.554

273.624

Lasten (excl. onttrekking aan reserves)

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

10.529

10.098

9.569

9.692

9.612

02 Openbare orde en Veiligheid

8.993

9.980

9.971

9.997

9.940

03 Participatie & werkgelegenheid

83.966

76.609

76.260

75.869

75.865

04 Zorg en Welzijn

136.132

130.424

128.968

129.736

129.305

05 Onderwijs en Jeugd

15.792

16.363

16.847

16.211

16.081

06 Economie en Toerisme

9.287

13.051

6.727

6.298

7.554

07 Sport- en Cultuurbevordering

8.924

9.020

7.819

7.615

7.301

08 Ontwikkeling Centrumstad

20.573

19.977

18.598

20.635

30.534

09 Verkeer en Bereikbaarheid

28.145

3.660

3.598

3.561

3.190

10 Wonen en Leefomgeving

23.128

31.012

38.209

30.630

28.203

11 Beheer openbare ruimte

39.906

39.065

40.381

40.105

40.315

12 Algemene middelen

42.466

46.966

45.733

46.734

48.426

Resultaat programma's (voor bestemming)

-837

7.322

9.370

9.061

7.614

Verrekening met reserves

Onttrekkingen aan reserves

55.828

4.187

2.580

2.374

2.476

Toevoegingen aan reserves

54.991

11.509

11.950

11.435

10.090

Totaal verrekening met reserves

837

-7.322

-9.370

-9.061

-7.614

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal baten na bestemming

482.834

417.734

414.630

408.518

416.416

Totaal lasten na bestemming

482.834

417.734

414.630

408.518

416.416

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0