Begroting 2019 - 2022

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

In dit programma wordt ingegaan op het bestuur en de publieke dienstverlening van de gemeente Venlo. Dit programma licht toe op welke wijze de gemeente Venlo wil besturen en op welke manier zij haar dienstverlening vorm wil geven.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.098

2,4 %

Baten

€ 5.372

1,3 %