Begroting 2019 - 2022

Bijlage I Investeringen

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

Bedragen x € 1.000

Krediet

Kasstromen

Kapitaallasten

Overige exploitatielasten

Eco-Maat

Beginjaar

Looptijd

2019

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Nut

Afschrijving

Nieuwe vervangingsinvesteringen

Onrendabele investeringen:

Vastgoed investeringen 2019

84

84

24

5

5

5

M

2020

20

Voertuigen/materieel 2019

590

590

77

75

73

E

2020

10

Verkeersregelinstallaties 2019

380

380

37

36

35

M

2020

15

Schrobmachine binnensportaccommodaties 2019

15

15

2

2

2

E

2020

10

Bomen 2019

85

85

5

5

5

M

2020

40

WMO Hulpmiddelen 2019

750

750

173

168

164

E

2020

5

Cameratoezicht 2019

128

128

29

29

28

E

2020

5

Renovatie SBO Kerobei

837

418

418

13

59

58

E

2021

25

Rendabele investeringen:

Gemeenschappelijke VTH-applicatie

523

421

67

34

13

15

-82

-92

E

2023

5

Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem

50

50

12

11

11

E

2020

5

Nieuwe uitbreidingsinvesteringen

Onrendabele investeringen:

Inrichting openbare ruimte Museumkwartier

1.500

500

1.000

15

M

2023

25

Nieuwe tranche startersleningen 2019

300

300

9

9

9

E

2020

0

Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek

500

500

24

23

23

M

2020

10/25

1e inrichting en onderwijsleerpakket Al Andalous2

46

46

4

4

4

E

2020

15

1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Rudolf Steiner

21

21

2

2

2

E

2020

15

Rendabele investeringen:

E-HRM

115

115

26

26

25

E

2019

5

Totaal investeringen

5.924

3.482

839

567

1.034

24

416

465

472

-82

-92