Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 1.834

0,4 %

Baten

€ 2.903

0,7 %