Begroting 2019 - 2022

Uiteenzetting van de financiële positie

In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2018 - 2021 aan de orde. Vervolgens komen de openstaande taakstellingen aan bod in en zal tot slot de ontwikkeling in het kapitaallastenplafond worden beschreven.