Begroting 2019 - 2022

Lokale heffingen

Actuele ontwikkelingen

 Herziening gemeentelijk belastingstelsel
De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de VNG. In het regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dit betekent dat wij als gemeente Venlo ook deze periode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die wij van het Rijk ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee beperkt. Dit betekent eveneens dat er geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.