Begroting 2019 - 2022

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.451

0,8 %

Baten

€ 708

0,2 %