Begroting 2019 - 2022

Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Bedragen x 1.000

Programma's

2019

2020

2021

2022

Baten (excl. onttrekking aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

61.605

61.542

61.033

61.026

2. Leefbaar Venlo

53.348

61.645

54.741

52.238

3. Grenzeloos Venlo

2.903

2.903

2.903

2.903

4. Welvarend Venlo

9.323

2.911

2.512

3.779

5. Centrumstad Venlo

9.961

8.443

10.401

20.370

6. Circulaire, duurz hoofdstad

0

0

0

0

Algemene middelen

276.407

274.607

274.554

273.624

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

232.415

229.894

229.430

228.552

2. Leefbaar Venlo

88.678

96.754

89.348

86.659

3. Grenzeloos Venlo

1.834

1.839

1.839

1.839

4. Welvarend Venlo

13.744

7.509

6.966

8.210

5. Centrumstad Venlo

19.977

18.598

20.635

30.534

6. Circulaire, duurz hoofdstad

2.610

2.353

2.130

2.106

Algemene middelen

46.966

45.733

46.734

48.426

Resultaat programma's (voor bestemming)

7.322

9.370

9.061

7.614

Verrekening met reserves

Onttrekkingen aan reserves

4.187

2.580

2.374

2.476

Toevoegingen aan reserves

11.509

11.950

11.435

10.090

Totaal verrekening met reserves

-7.322

-9.370

-9.061

-7.614

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

Bedragen x 1.000

2019

2020

2021

2022

Totaal baten na bestemming

417.734

414.630

408.518

416.416

Totaal lasten na bestemming

417.734

414.630

408.518

416.416

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0