Begroting 2019 - 2022

5. Centrumstad Venlo

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 22.008

5,3 %

Baten

€ 9.961

2,4 %