Begroting 2019 - 2022

Bijlage I Investeringen

Investeringen Ontwikkelbedrijf 2019-2022

Bedragen x € 1.000

Investering

Krediet

Dekking reserve / voorziening

Opbrengst

Overige dekking

Eco-Maat nut

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Woningbouw algemeen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

E

Strategische gelegenheidsaankopen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

E

Overtollig vastgoed

500

500

500

500

500

500

500

500

E

Venlo Centrum Zuid (Maaswaard)

944

661

1.088

412

388

352

E

Revitalisering bedrijventerrein Veegtes

270

325

4.458

M

Centrumplan Blerick

1.108

1.050

7.759

73

M

Q4

4.856

908

592

480

10.451

2.205

2.209

5.671

2.273

250

2.600

250

E

Trade Port West

634

168

662

102

-1.000

44

1.414

551

2.378

1.003

E

FHK grex

1.259

1.234

1.462

1.353

1.245

4.456

E

Masterplan A&V

576

467

470

2.689

215

49

45

E

Totaal vervangingsinvesteringen

14.647

9.488

9.274

7.347

-675

7.759

2.689

10.451

7.207

4.511

7.967

9.959

5.968

7.222

4.545

4.750