Begroting 2019 - 2022

Bijlage I Investeringen

Voorportaal 2020-2022

In de financiële verordening 2013 is opgenomen dat kansrijke investerings-voorstellen voor het jaar volgend op het feitelijke begrotingsjaar (t+2, in dit geval 2018) worden opgenomen in een voorportaal en verder uitgewerkt worden ter besluitvorming het jaar erop. In de kadernota 2018 is bepaald dat in tegenstelling tot voorgaande jaren en het vastgestelde beleid het voorportaal niet voor 1 jaar bepaald zal worden maar voor alle jaren tot en met de jaarschijf 2022.

Bedragen x € 1.000

Categorie

Investering

Krediet

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2021

2022

Vervangingsinvestering

Cameratoezicht 2020

103

24

23

Renovatie basisschool St. Martinus

1.370

96

94

Renovatie KGV Venlosche Boys

300

20

11

Renovatie Titus Brandsmabasisschool

1.682

98

97

Uitvoeringsplan Centrum Tegelen

2.100

56

55

Vastgoed investeringen 2020

749

60

59

Voertuigen/materieel 2020

625

81

79

Bomen 2020

85

5

5

Speelplekken 2020

100

13

13

Verkeersregelinstallaties 2020

267

26

25

WMO Hulpmiddelen 2020

750

173

168

Totaal Voorportaal 2020

8.130

651

629

Vervangingsinvestering

Cameratoezicht 2021

80

18

Renovatie basisschool De Schalm

846

59

Renovatie basisschool De Springbeek

879

51

Renovatie OJBS De Toermalijn

1.094

64

Vastgoed investeringen 2021

900

72

Voertuigen/materieel 2021

685

89

Bomen 2021

85

5

Speelplekken 2021

100

13

Verkeersregelinstallaties 2021

283

27

Totaal Voorportaal 2021

4.952

399

Vervangingsinvestering

Cameratoezicht 2022

34

Vastgoed investeringen 2022

428

Voertuigen/materieel 2022

455

Bomen 2022

85

Speelplekken 2022

100

Verkeersregelinstallaties 2022

533

Totaal Voorportaal 2022

1.635