Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Relevante beleidskaders

besluit gemeenteraad november 2017 (Nr 62). waarbij de inhoud van de strategische visie DUITSLAND, IN VENLO EEN LOKAAL THEMA is vastgesteld.
bekrachtiging van het convenant met de Stadt Krefeld van februari 2016 waarin de verdergaande samenwerking op politiek bestuurlijk en ambtelijk gebied is besloten.