Begroting 2019 - 2022

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

In 2019 wordt een vervolg gegeven aan de verbetering van de sturing, de kwaliteit van het management en de implementatie van programmatisch werken binnen de gemeentelijke organisatie. Die laatste ontwikkeling is mede ingegeven door de behoefte aan een grotere externe oriëntatie van de organisatie, strakkere sturing en veel integraler aanpak van een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het meest in het oog springend is op dit moment wellicht de aanpak van de leefbaarheidsproblematiek in de Vastenavondkamp waar vanuit een brede aanpak is ingestoken.

Venlo wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Zeker nu, in een tijd waarin het voor veel werkgevers lastig is om aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel te komen. Flexibele inzet van onze medewerkers, carrièreperspectief binnen en de buiten de organisatie en externe inhuur (voor kortlopende projecten of zeer specialistische taken) zijn thema's die in 2019 worden opgepakt.

Verder zal in 2019 ook meer ingezet worden op de verbinding tussen organisatieontwikkeling en de verbinding met Duitsland. Programma’s als personele uitwisseling, het creëren en versterken van ambtelijke internationale netwerken dienen de verbinding met Duitsland tot een Unique selling point van de organisatie te maken dat daarmee het werkgeverschap versterkt (een internationale carrière begint in Venlo) en de werving van lastige functies ook vanuit het wervingsgebied Duitsland tot een reële mogelijkheid kan maken.

In de regio willen we de verbindende factor als centrumgemeente zijn. Gezamenlijk met de regio gemeenten pakken we de opgaven voor de toekomst op. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt in 2019 de samenwerking met Venray en Horst aan de Maas verder uitgebreid. Gezamenlijk wordt de informatievisie vormgegeven, personeel/salarisadministratie beheerd en mogelijk applicatiebeheer vormgegeven.

De samenwerking op van ICT in Noord- en Midden Limburg wordt in 2019 uitgebreid met enkele toetredende gemeenten en worden de eerste stappen gezet voor de oprichting van een gegevenshuis in de regio.