Begroting 2019 - 2022

Samenwerkingspartners

Totaaloverzicht samenwerkingspartners

Overzicht samenwerkingspartners
Een totaaloverzicht van de verbonden partijen waarmee gemeente Venlo op dit moment samenwerkt is te vinden op onderstaande link:
https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek_samenwerkingsverbanden/Verbonden_partij

Onderdeel van de samenwerkingswijzer van de gemeente is het digitaal ‘dashboard’. Daarin wordt per samenwerkingsverband naast de basis informatie inzicht  gegeven in het doel van samenwerking, de beoogde resultaten, inzet van middelen, zeggenschap, mogelijke risico’s, rol raad/college etc.
Het Dashboard Samenwerking is bereikbaar via navolgende link: https://venlo.dashboardsamenwerking.nl

Nr.

Categorie

Naam samenwerkingspartner

1

Gemeenschappelijke regeling

GR Afval Samenwerking Limburg (ASL)

2

Gemeenschappelijke regeling

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

3

Gemeenschappelijke regeling

GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)

4

Gemeenschappelijke regeling

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)

5

Gemeenschappelijke regeling

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)

6

Gemeenschappelijke regeling

GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

7

Gemeenschappelijke regeling

GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)

8

Gemeenschappelijke regeling

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

9

Gemeenschappelijke regeling

GR WAA (WAA)

10

Gemeenschappelijke regeling

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

11

Gemeenschappelijke regeling

GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)

12

Gemeenschappelijke regeling

GR Omnibuzz

13

Vennootschap of coöperatie

BV Bodemzorg Limburg (BL)

14

Vennootschap of coöperatie

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)

15

Vennootschap of coöperatie

CBL Vennootschap BV (CBL)

16

Vennootschap of coöperatie

CSV Amsterdam BV (CSV)

17

Vennootschap of coöperatie

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)

18

Vennootschap of coöperatie

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

19

Vennootschap of coöperatie

Verkoop Vennootschap BV

20

Vennootschap of coöperatie

Vordering op Enexis BV (VoE)

21

Vennootschap of coöperatie

BNG Bank N.V. (BNG Bank)

22

Vennootschap of coöperatie

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

23

Vennootschap of coöperatie

NV Enexis Holding (Enexis)

24

Stichting

Stichting Leisure Port

25

Stichting

Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)

26

Stichting

Stichting Venlo Partners (VP)

27

Overig

Banenpleinlimburg (BPL)

28

Overig

Kunstencentrum Venlo (KCV)

29

Overig

Omroep Venlo

30

Overig

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

31

Overig

Poppodium Grenswerk

32

Overig

Regio Venlo

33

Overig

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

34

Overig

Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

35

Overig

Theater de Maaspoort

36

Overig

Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)