Begroting 2019 - 2022

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Relevante beleidskaders

De volgende  documenten hebben een relatie met dit programma:

  • Strategische visie ‘Regio in Balans’;
  • Strategische visie Venlo 2030;
  • Sociale Structuurvisie Venlo 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’;
  • Cultuurnota ‘Focus, samenhang en samenwerking.
    Herijking cultuurbeleid gemeente Venlo 2015’;
  • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Venlo ‘Vitaal Venlo’;
  • Sportvisie Venlo 2013-2018 ‘Samen sporten, samen leven’;
  • Tussenrapportage Sportvisie Venlo 2013-2018 'Samen sporten, samen leven';
  • Regiovisie Sport 2016-2020.