Begroting 2019 - 2022

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Relevante beleidskaders

De volgende documenten hebben een relatie met dit programma:

  • Strategische visie ‘Regio in Balans’;
  • Strategische visie Venlo 2030;
  • Sociale structuurvisie Venlo 2022 'Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo';
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo 2010;  
  • Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo;
  • Convenant/overeenkomst doordecentralisatie voortgezet onderwijs 2008