Begroting 2019 - 2022

Programma 4 Zorg en Welzijn

Relevante beleidskaders

Dit programma heeft een relatie met onder andere de volgende documenten:

  • Strategische visie ‘Regio in Balans’;
  • Strategische visie Venlo 2030;
  • Sociale structuurvisie Venlo 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’;
  • Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo ‘Een bijzondere tijd’;
  • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Venlo ‘Vitaal Venlo’;
  • (Uitvoeringsprogramma) Sportvisie Venlo 2013-2018 ‘Samen sporten, samen leven’;  
  • Cultuurnota ‘Focus, samenhang en samenwerking. Herijking cultuurbeleid gemeente Venlo 2015’;
  • Regiovisie Bijzondere doelgroepen 2017-2020;
  • Beleidsplan participatie 'Inwoners aan zet in Venlo' , mei 2016.