Begroting 2019 - 2022

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

Relevante beleidskaders

 • Strategische visie Venlo 2030
 • Strategische visie “Regio in Balans”, maart 2012
 • Ruimtelijke structuurvisie
 • Sociale structuurvisie
 • Besturingsfilosofie 2015
 • Venlo Voorop, dienstverleningsvisie gemeente Venlo, 2015
 • PRM-visie (Public Resource Management) Venlo, 2016.
 • Digitale Agenda 2020
 • Dienstverlening 2025, VNG
 • I-Visie gemeente Venlo, Zenc BV, november 2006
 • Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en E-overheid, iNUP, BZK, april 2011
 • Bewijs van Goede Dienst, verbeterplan gemeente Venlo, SIRA consulting, februari 2010 en maart 2014
 • Onderzoeksrapport Rekenkamer dienstverlening Venlo, september 2016
 • Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld (deelrapportage stadspeiling 2013), Onderzoek en Statistiek, maart 2014
 • Uitkomsten stadspeiling 2015 en 2017
 • Coalitieakkoord 2018-2022 “Samen Venlo Veranderen”, mei 2018
 • Bestuurskrachtmonitor 2007