Begroting 2019 - 2022

5. Centrumstad Venlo

Relevante beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Strategische visie Venlo 2030
  • Ruimtelijke Structuurvisie 2014
  • Visie Stedelijk Centrum 2022
  • Cultuurnota 2015-2018
  • Erfgoednota 2017-2025
  • Evenementenbeleid 2016-2019
  • Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2016-2019
  • Koersdocument museum Van Bommel van Dam